Events

Fundraising er en måde for støtteforeningen at skaffe midler på til Jelling Friskole.Det kan både dreje sig om økonomiske midler, men også om naturalier. Fundraising kan fx ske gennem sponsorater, ansøgninger til private fonde og offentlige puljer samt via virksomhedssamarbejder. Men fundraising kan også ske via mere alternative aktiviteter så som salg af juletræer, loppemarkeder, lotterier, motionsløb, markedsdage og indsamlinger.

28. feb 2015

Test

lorem ipsum - djhkwdhkl  liw wld lxj sldj alsijd aisjd alsjd lsakjd aslkdj salkjd lsa dsasadkj aslkdjlsakjd lsakjd lsakd lasjd lasj d lijd oiewu oiwefoweij weij ewj odk ewdkewæd oew dk.

Woed wed eowkd eowkd pewokd poewkd pewodk poewd.

Betal arrangement

Produktnavn

Produktbeskrivelse